Dk Ambulant is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning aan ouders/verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Kinderen en jongeren hebben het recht om gelukkig en veilig op te groeien. Om trots te zijn op wie ze zijn en wat ze kunnen. Dat is de beste basis om sterk en weerbaar in het leven te staan. Ook als het even tegenzit. Want opgroeien is niet altijd makkelijk.

De ontwikkeling van een kind gaat niet altijd vanzelf en dan kan het fijn zijn om samen met het kind/jeugdige en/of ouders/verzorgers te kijken wat ervoor nodig is zodat het beter of makkelijker gaat.

Soms hebben ouders/verzorgers vragen over de opvoeding of lopen ze tegen moeilijkheden aan die de ontwikkeling van het kind in de weg kunnen staan. Een ambulant hulpverlener kan opvoedondersteuning bieden en samen kijken wat nodig is om de draagkracht van de ouders/verzorgers te versterken of de draaglast te verminderen.

DK Ambulant vindt het belangrijk om ondersteuning te bieden daar waar de hulpvraag is; thuis, op school of bij vrijetijdbesteding. Zo kunnen we optimaal aan de slag om handvatten te geven op de momenten dat het minder goed gaat. Dit wordt gedaan door middel van bijvoorbeeld psycho-educatie, spelmateriaal, kind gesprekken, ouder  gesprekken of observaties.

Wanneer er contact met ons is opgenomen zal de ambulant hulpverlener het kind/jeugdige en/of ouders/verzorgers uitnodigen voor een intake. Tijdens dit gesprek wordt er samen gekeken waar de hulpvraag ligt en wat DK Ambulant als ondersteuning hierin kan bieden.

Wij vinden het belangrijk om tot een persoonlijk plan met doelen te komen dat past bij de diagnose, situatie en het kind/jeugdige en/of ouders/verzorgers.

Iedere situatie, kind/jeugdige en gezin heeft een andere hulpvraag en vraagt een persoonlijke aanpak.

Wanneer de hulpvraag duidelijk is en de indicatie is afgegeven zal de ambulante hulpverlener gaan starten met het bieden van de ambulante zorg. De ambulant hulpverlener zal samen met het kind/jeugdige ouders/verzorgers gaan werken aan de opgestelde doelen.

DK Ambulant is onafhankelijk wat betekent dat wij ook doorverwijzingen naar andere instanties doen wanneer er geen ondersteuning geboden kan worden vanuit DK Ambulant bij de hulpvraag. Het gaat erom dat het kind/jeugdige en/of ouders/verzorgers de juiste ondersteuning krijgen. Het belang van het kind/jeugdige en/of ouders/verzorgers staat bij ons voorop.