“We hebben een heerlijk gezin, maar de driftbuien en slaapproblemen van onze zoon zorgden voor veel spanningen. Door de fijne, persoonlijke begeleiding in onze vertrouwde omgeving hebben we geleerd hier op een goede manier mee om te gaan en is er weer rust en ontspanning in huis”

 “Toen mijn dochter de diagnose Autisme Spectrum Stoornis kreeg, vielen voor mij veel puzzelstukjes op de plek. De uitleg en praktische tips door de ambulant begeleider heeft mij enorm geholpen om mijn dochter beter te begrijpen.”

AMBULANTE BEGELEIDING

Ieder kind of jongere zal tijdens het opgroeien bepaalde ontwikkelingsfases moeten doormaken. Dit is niet altijd gemakkelijk voor de jongere en/of ouder(s). Binnen ieder gezin kan disbalans ontstaan en soms kun je daarbij wel wat ondersteuning gebruiken. 
Ons doel is door ambulante ondersteuning de balans en draagkracht terug te brengen in een gezin. Pas dan kunnen ouders en kinderen zich weer met elkaar en anderen verbinden.

WERKWIJZE

DK Ambulant biedt praktische ondersteuning bij je thuis, op school of elders. Allereerst wordt gekeken waar de hulpvraag ligt, om daarna doelen op te stellen. Daarna gaan we aan de slag met deze doelen. Dit doen we onder andere door middel van psycho-educatie, methodieken, gesprekken of spelmateriaal. Samen werken we eraan dat de gezinssituatie weer zo stabiel mogelijk wordt.

Wij vinden een persoonlijke benadering van groot belang. Iedere situatie is verschillend. De handvaten die wij aanbieden, sluiten aan bij wat past binnen jullie gezin. 

Als je contact met ons hebt opgenomen dan kunnen wij een eerste gesprek inplannen. Tijdens dit gesprek zullen wij jou ondervonden problemen aanhoren, vragen beantwoorden en je op de hoogte stellen van de mogelijkheden die DK Ambulant jou kan bieden. 

In het kennismakingsgesprek met onze orthopedagoog zullen wij vooral kijken of wij iets voor de zorgvrager kunnen betekenen. En of de zorgvrager bij de werkwijze van DK Ambulant past. Bij dit eerste gesprek is vaak ook een ambulant begeleider of begeleidster aanwezig.

Wanneer beide partijen een samenwerking zien zitten zal er een indicatie worden opgemaakt en bij beschikking vanuit de gemeente zal direct aan de slag worden gegaan.

WAT IS AMBULANTE BEGELEIDING?

Als de indicatie is afgegeven door de gemeente kunnen we aan de slag met de ambulante ondersteuning. Maar wat is dat eigenlijk, ambulante ondersteuning?

Een ambulant begeleider zal, aan de hand van het aantal uren dat is afgegeven, bij jou thuis, op school of elders langskomen. Tijdens deze afspraken werken jij en/of het gezin samen met de ambulant begeleider aan vooraf opgestelde doelen. Dit doen onze ambulant begeleiders door middel van verschillende methodieken, spelvormen en gesprekken. De ambulant begeleiders passen hun methodieken aan op wat past voor jou of voor het gezin. 

DK Ambulant is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning aan kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouder(s), wij bieden:

-Psycho-educatie; uitleg over de diagnose aan zowel de jongere als zijn/haar ouders (en mogelijk aan school)
-Opvoedingsondersteuning
-Een op één begeleiding
-Ondersteuning op school, stage, werk of vrijtijdsbesteding
-Voorlichting
-Vergroten van zelfstandigheid
-Begeleiden naar zelfstandig (begeleid) wonen

Onze expertise ligt op de gebieden van:

-Emotieregulatie}
-Angstproblematie
-Motivatieproblematiek
-Gedragsproblematiek
-Hechtingsproblematiek
-Licht verstandelijke beperking
-Autisme spectrum stoornis
-ADHD
-ADD